Skip to content

Kodėl Outside?

Kokia yra mūsų idėja?

Skatinti jaunuolius ir mokytojus tapti pokyčio dalyviais vietinėse bendruomenėse.
Šiandienos pasaulyje reikalingos kompetencijos, kurios padėtų mokiniams pasiekti karjeros sėkmės,
yra sunkiai įgyjamos mokantis pagal tradicines švietimo programas. Šias kompetencijas apima:

Kūrybiškumas

Tvarumas

Verslumas

Žaliosios kompetencijos

Už klasės ribų

Vietos bendruomenės aplinkosaugos poreikių, interesų ir galimybių nustatymas, eksperimentavimas su naujomis mokymosi formomis, dialogo užmezgimas su įvairiais vietos bendruomenės socialiniais ir ekonominiais dalyviais.

Mąstyk plačiau

Verslo idėjų atpažinimas, kritinio mąstymo įgūdžių stiprinimas bei iniciatyvos skatinimas. Taip pat, darbo komandoje įgūdžių stiprinimas, reikalingas tam, kad iš aplinkosaugos iššūkių sukurtume žaliojo verslo galimybes.

Eik į lauką

Novatoriškų ir tvarių sprendimų kūrimas, pagal Jungtinių Tautų 17 darnaus vystymosi tikslus, susietų su novatoriška sistema.

Atviros mokymosi bendruomenės

tvariam vystymuisi

OUTSIDE projektas įgyvendinamas 5 Europos šalyse (Italijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje). Projekto partneriai yra 5 mokyklos ir 4 organizacijos, aktyviai veikiančios tvaraus vystymosi ir verslumo srityse.
Who joined the Outside community:

Rezultatai

IO1

OUTSIDE mokymo priemonių rinkinys mokytojams:
aplinkosauginis ugdymas per atvirą mokymąsi

IO2

OUTSIDE Internetinis išteklių centras

IO3

OUTSIDE Verslo projektų rinkinys

IO4

OUTSIDE Kompetencijos sistema ir gidas
tvariam vietiniam vystymuisi

Internetinis išteklių centras

Internetiniame išteklių centre pateikiama autentiška medžiaga, sukurta projekto partnerių, eksperimentuojant su OUTSIDE metodologija. Taip pat medžiaga (politikos dokumentai, projektai, geriausios praktikos pavyzdžiai, tyrimai, studijos ir kt.), orientuoti į švietimo naujoves, taikomas aplinkos apsaugai ir tvarumui per atviro mokymosi metodus, naudingus mokytojų mokymams.

Prisijunk prie mūsų!

OUTSIDE atsiveria ir vietos bendruomenėms!

Vietinės mokyklos, bendruomenės ir smulkūs verslai susijungia, kad skatintų jaunimą plėtoti verslų mąstymą bei įgyti tvaraus elgesio, įgūdžių ir kompetencijų ekologiško verslo srityje.

Jeigu jūs atstovaujate aplinkos asociacijai, viešajai įstaigai, mažai ar vidutinei įmonei, ar kitai organizacijai, kuri aktyviai veikia tvaraus vystymosi srityje, jūs kviečiamas(a) prisijungti prie OUTSIDE bendruomenės.

Kodėl prisijungti prie mūsų?

Outside bendruomenė

skatinti jaunuolius tapti pokyčio dalyviais;

padėti jaunimui pakeisti ir pasikeisti kartu su vietinėmis bendruomenėmis

padėti jauniems žmonėms atrasti vietinius poreikius, galimybes, iššūkius ir paversti aplinkosaugos problemas verslo galimybėmis

užmegzti ryšius su kitomis organizacijomis Europoje per internetinę Projekto platformą