Skip to content

Internetinis Išteklių Centras

Bendruomenės įgalinimas

Kam skirta platforma?

Mokiniai

Atsidarykite platformą, kad susipažintumėte su nauju mokymosi keliu, kuris padės rasti naudingų išteklių projektams apie ekologiją. Platforma taip pat padės bendrauti su bendraamžiais, dalytis idėjomis, paversti vietines aplinkos problemas į tvarų verslą. Pasinaudokite skaitmeniniais įrankiais, kad paviešintumėte savo idėjas ir paskatintumėte žaliąjį pokytį!

Mokytojai

Pasinaudokite OUTSIDE išteklių centru, kad pagerintumėte savo įgūdžius aplinkosaugos ir tvaraus ugdymo srityse. Pasinaudokite platformoje esančiais ištekliais, kad įgyvendintumėte ugdymo programą su mokiniais, įtrauktumėte vietos bendruomenę į mokyklos gyvenimą ir įtrauktumėte tvarumo temą į mokyklų programas. Pasidalinkite idėjomis su kolegomis iš visos Europos.

Vietinė bendruomenė

Pasinaudokite platforma, spręndžiant savo vietos bendruomenės aplinkosaugos problemas, įtraukiant ir moksleivius. Susisiekite su Europos 3-iojo sektoriaus organizacijomis, verslu, pilietine visuomene, viešosiomis įstaigomis ir mokyklomis, aktyviai veikiančiomis tvarumo, žaliojo verslo, švietimo ir mokymo srityse.

Esi pasiruošęs prisidėti prie pokyčio?

Platforma padės studentams, mokytojams ir vietos suinteresuotoms šalims tapti pokyčių agentais savo vietinėje bendruomenėje, įgyjant novatoriškų kompetencijų, susijusių su kūrybiškumu, tvarumu ir tvariu verslumu.

Platforma yra suskirstyta pagal mokymosi modulius, kurie palydės per tris etapus, kurie padės įgyvendinti žaliuosius verslo projektus.

Outside the Classroom

Think Outside the box

Go outside