Skip to content

Privacy Policy

Informacija apie asmens duomenų panaudojimą

 

Šiame tekste paaiškinama asmens duomenų, surinktų naudojantis mūsų kontaktinėmis sistemomis ir (arba) kitomis svetainėje www.outsideproject.eu teikiamomis paslaugomis, tvarkymo politika.

1) Surinktų duomenų rūšys

Svetainėje renkami asmens duomenys:

• vardas ir pavardė
• el. pašto adresas
• geografinės padėties duomenys

1.1) INFORMUOTAS SUTIKIMAS
Duomenų siuntimas ir sutikimas juos tvarkyti yra neprivalomi. Vartotojas gali visiškai arba iš dalies atmesti sutikimą siųsti ir (arba) tvarkyti savo asmens duomenis, tuo pačiu atsisakydamas galimybės naudotis interneto svetainėje www.outsideproject.eu teikiamomis paslaugomis, kurių suteikimas ir sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra pasirinktinas. Todėl sutikimas yra privalomas teikiant siūlomas paslaugas, kurioms jo prašoma.

1.2) Sutikimo atsisakymas

Naudotojas gali atsisakyti sutikimo, kaip nurodyta 1.1 punkte. Atsisakius duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nebus suteikta paslauga, kuriai prašoma sutikimo.

1.3) APDOROJIMO METODAI

Savininkas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad išvengtų neteisėtos prieigos prie asmens duomenų, jų atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Apdorojimas atliekamas kompiuterinėmis ir (arba) telematinėmis priemonėmis, organizaciniai metodai ir logika glaudžiai susiję su nurodytais tikslais.

1.4) VIETA IR TIKSLAS
Asmens duomenys pateikti prašant informacijos. Surinktus duomenis skaitmenine forma saugo Duomenų valdytojas.

1.5) LAIKYMO TRUKMĖ
Duomenys yra tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, pasiekti. Todėl Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas saugoti asmens duomenis ilgesnį laiką, laikydamasis teisinės prievolės ar institucijos nurodymų. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys bus ištrinti. Todėl, pasibaigus šiam laikotarpiui, teise naudotis duomenimis, juos ištrinti, taisyti ir perkelti, nebegalima.

2) ATSAKINGA UŽ APDOROJIMĄ:
www.outsideproject.eu
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE „E. FERMI” via C. Pisacane c.da Giovino 88100 Catanzaro, IT

3) SUINTERESUOTOS ŠALIES TEISĖS
3.1) Suinteresuota šalis turi teisę į:
1. Duomenų atvaizdavimą, atnaujinimą, taisymą arba, jei aktualu, integravimą;
2. Neteisėtai tvarkomų duomenų, įskaitant duomenis, kurių saugoti nereikia tais tikslais, kuriais duomenys buvo renkami ar vėliau tvarkomi, panaikinimą, pavertimą anoniminiu pavidalu arba blokavimą;
3. Patvirtinimą, kad apie 1 ir 2 punktuose nurodytas operacijas, įskaitant jų turinį, buvo pranešta tiems, kuriems duomenys buvo perduoti ar paskleisti, išskyrus atvejus, kai šis reikalavimas pasirodė esąs neįmanomas arba susijęs su akivaizdžiai neproporcinga saugoma teise.

4) TEISIŲ TEIKIMAS
3.1 punkte aprašytomis teisėmis gali būti naudojamasi susisiekus su duomenų valdytoju ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE „E. FERMI” via C. Pisacane c.da Giovino 88100 Catanzaro, IT.

5) WORDPRESS STATISTIKA

Funkcija renka statistinius duomenis apie apsilankymų skaičių ir lankytojų gyvenamąją vietą. Tuo tikslu jis gauna naudotojų IP adresą, kuris, tinkamai nustatant galimas parinktis, yra užmaskuotas (pvz .: 888.888.888.888> 888.888.888.000), neleidžiant bet kokiai galimybei juos susekti iki konkretaus asmens ar fizinio adreso.

6) Slapukai

„Slapukas“ yra nedidelis duomenų kiekis, kuriame yra anoniminis unikalus identifikatorius, kuris iš jūsų žiniatinklio serverio siunčiamas į jūsų naršyklę ir saugomas kompiuterio standžiajame diske. Tuomet slapuką vėl perskaito ir atpažįsta tik svetainė, kuri jį išsiuntė, kiekvieną kartą, kai užmezgate vėlesnius ryšius. Jei nenorite gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę įspėti jus apie slapuko buvimą ir leisti jums nuspręsti, ar jį priimti. Taip pat galite automatiškai atsisakyti visų slapukų, savo naršyklėje suaktyvinę atitinkamą parinktį.