Skip to content

Pravila o privatnosti

Informatie betreffende het verwerken van persoonsgegevens

Deze tekst legt ons beleid uit met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn verzameld via onze contactsystemen en / of andere diensten op de site www.outsideproject.eu
1) Type verzamelde gegevens
De persoonlijke gegevens die via de diensten op de site worden verzonden, zijn als volgt:
• voornaam en achternaam
• e-mailadres
• geolocatiegegevens

1.1) GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING
Het verzenden van en toestemming voor de verwerking van gegevens is optioneel. Het staat de gebruiker vrij om de toestemming voor het verzenden en / of verwerken van zijn persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te weigeren, waarbij hij tegelijkertijd afziet van de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van de website www.outsideproject.eu waarvoor de toezending en / of verwerking toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is vereist. De toestemming is dus verplicht voor het verlenen van diensten die worden aangeboden en waarvoor deze wordt gevraagd.

1.2) WEIGERING VAN TOESTEMMING
Het staat de gebruiker vrij om toestemming te weigeren op basis van wat in paragraaf 1.1 is vermeld. Het weigeren van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zal resulteren in het niet leveren van de dienst waarvoor toestemming wordt gevraagd.

1.3) BEHANDELINGSMETHODEN
De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.

De behandeling wordt uitgevoerd met computer- en / of telematicatoepassingen, met organisatorische methoden en logica die nauw verband houden met de aangegeven doeleinden.

1.4) PLAATS EN DOEL
Persoonlijke gegevens die zijn verstrekt om het verzoek om informatie in te dienen.

De verzamelde gegevens worden in digitale vorm opgeslagen door de gegevensbeheerder.

1.5) BEWAARTERMIJN
De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

De gegevensbeheerder kan worden verplicht om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.
Aan het einde van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan na het verstrijken van deze periode het recht op toegang, verwijdering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet langer worden uitgeoefend.

2) VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING:
www.outsideproject.eu
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” via C. Pisacane c.da Giovino 88100 Catanzaro, IT

3) RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE
3.1) De belanghebbende heeft het recht om:
1. de weergave, actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;

2. de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van onrechtmatig verwerkte gegevens, inclusief gegevens waarvan het bewaren niet nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

3. verklaring dat de in de punten 1 en 2 bedoelde handelingen, ook wat hun inhoud betreft, zijn aangemeld aan degenen aan wie de gegevens werden meegedeeld of verspreid, tenzij deze eis onmogelijk blijkt of een kennelijk onevenredige inhoudt ten opzichte van het beschermde recht.

4) UITOEFENING VAN RECHTEN
De uitoefening van de rechten beschreven in paragraaf 3.1 kan worden uitgevoerd door middel van specifieke communicatie met de gegevensbeheerder.
Outside
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERMI” via C. Pisacane c.da Giovino 88100 Catanzaro, IT

5) WORDPRESS STATISTIEKEN
De functie voert statistieken uit over het aantal bezoeken en de herkomst van de bezoekers. Voor dit doel verwerft het het IP-adres van de gebruikers, die echter, door de juiste instelling van de beschikbare opties, gecamoufleerd zijn (bijvoorbeeld: 888.888.888.888> 888.888.888.000), waardoor elke mogelijkheid wordt verhinderd om hen naar een specifiek persoon of fysiek adres te herleiden.

6) COOKIES
Een “cookie” is een kleine hoeveelheid gegevens met een anonieme unieke identificatie die vanaf een webserver naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie wordt vervolgens opnieuw gelezen en alleen herkend door de website die deze heeft verzonden, elke keer dat u nieuwe verbindingen maakt. Als u liever geen cookies ontvangt, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van een cookie en dat u kunt beslissen of u deze wel of niet accepteert. U kunt ook automatisch alle cookies weigeren door de daarvoor bestemde optie in uw browser te activeren.